Příklad použití

Jako příklad jsem zvolil intuitivní záznam o osobách a jejich rodinných vazbách – RODOKMEN.


Pozn.:
Budiž mi prominuto trošku nekorektní (a nesmyslné) odlišení záznamu u muže a u ženy. Tyto záznamy jsem chtěl více vyzájemně odlišit a použít při tom pokud možno různé typy polí. Jedná se konec konců o testovací program.