Atributy

Již známe atributy „MaxLength“ a „ForeignKey“.
Existuje ještě atribut „NotPersistent“. Tímto atributem můžeme označit pole, které nechceme uchovávat v databázi a má zůstat pouze jako paměťové.