Cache

Systém používá Cache – v paměti si udržuje jednou načtené objekty. Aby byly vlastnosti v Cache vždy aktuální, používá se mechanismus, popsaný výše.
Cache používá automatický systém odmazávání, nastavitelný pomocí dvou vlastností:

  • CacheLatency“ – doba v sekundách, po kterou je záznam v Cache „chráněn“. Měří se od posledního okamžiku, kdy byl záznam použit. Defaultně je 600 (10min). Hodnota 0 odmazávání vypne.
  • CacheItemsToClear“ – počet záznamů v Cache, po jehož překročení se odmažou „nechráněné“ záznamy. Defaultně je 1000.

Defaultní hodnoty lze změnit při inicializaci (zde jsou v textové podobě), např.:

        Rivet.InitialCacheLatency = "60";
        Rivet.InitialCacheItemsToClear = "500";

Dále je lze měnit kdykoli na instanci třídy „Rivet, např.:

        Rivet.Instance.CacheLatency = 60;
        Rivet. Instance.CacheItemsToClear = 500;