Konzolová testovací aplikace

Pro práci s vrstvou Rivet si vytvoříme ve Visual Studiu jednoduchou konzolovou aplikaci RivetTest.

Dále si někde, kam máme přístup, vytvoříme prázdnou databázi RivetTest, například pomocí Management Studia. Následně budeme potřebovat znát Connection String pro připojení aplikace k této databázi.

Naše řešení bude vypadat asi takto: