Celkové přehledné zobrazení

Upravme metodu Zobrazit takto:

        private static void Zobrazit()
        {
            ProxyList osoby =
                Rivet.Instance.Query("select OID from Osoba")
                .Sort<Osoba>(SortDirection.Asc, a => a.DatNarozeni);

            foreach (Osoba osoba in osoby.Cast<Osoba>())
            {
                Console.WriteLine(osoba.ToString());

                foreach (Osoba dite in osoba.GetDeti().Cast<Osoba>())
                    Console.WriteLine(string.Format("\tDÍTĚ: {0}", dite));

                foreach (Osoba sourozenec in osoba.GetSourozenci().Cast<Osoba>())
                    Console.WriteLine(string.Format("\tSOUROZENEC: {0}", sourozenec));

                foreach (Osoba partner in osoba.GetPartneri().Cast<Osoba>())
                   Console.WriteLine(string.Format("\tPARTNER : {0}", muz));
            }

            Console.ReadLine();
        }

A dostaneme: