Ověření vytvořených metod

Výše uvedené metody doplníme do konzolové aplikace. Metoda Naplnit naplní databázi pěti osobami a metoda Zobrazit je zobrazí.


    using System;
    using AVRivet;
    using Rodokmen;
    namespace RivetTest
    {
        class Program
        {
            static void Main(string[] args)
            {
                Init();

                Naplnit ();
                Zobrazit ();
            }

            private static void Init()
            {
                //viz. výše...
            }

            private static void Naplnit()
            {
                //viz. výše...
            }

            private static void Zobrazit()
            {
                //viz. výše...
            }
        }
    }