Charakteristika

 • Přístup Code First - navrhnou se třídy a systém z nich vygeneruje databázový skript
 • V případě změny se nemusí přegenerovat kód, je možno ručně upravit třídu + tabulku v DB
 • Reflection je optimalizováno s použitím cache a proxy objektů
 • Univerzální přístup k objektům (každý persistentní objekt je potomkem třídy Proxy)
 • Persistentní třídy plně zachovávají dědičnost i polymorfismus
 • Každé persistentní třídě odpovídá tabulka v databázi
 • Každá instance má záznam v tabulce své třídy + v tabulkách tříd svých „předků“
 • Vazba přes primární klíč OID typu Guid (odpadají problémy s autoinkrementem)
 • Každý objekt má záznam v tabulce Proxy (je-li znám typ objektu, nenačítá se z ní)
 • Seznamy pracují výhradně s lehkými objekty proxy (obsahují prakticky pouze OID)
 • Objekty se plně načítají až v případě potřeby metodou Cast
 • Seznamy se plní standardními SQL dotazy (zachována mocnost příkazu SELECT)
 • Seznamy mají zabudováno stránkování, třídění a filtrování
 • Podpora transakcí
 • Relace 1xN i NxN (ve vazbách objekty vystupují jednotně jako typ Proxy)
 • Metodou LightCast získáme vazby objektu, aniž by se načítaly ostatní vlastnosti
 • Zabudovaná Cache je vždy aktuální - kontrolováno dotazem do základní tabulky třídy
 • free open source