Schema databáze

Zde je schema databáze, která bude následně skriptem vygenerována:
O položkách OID, STATE a CLASS si povíme za chvilku...

Nyní můžeme se systémem pracovat...

Pozn.:
Ve skutečnosti systém obsahuje ještě dvě tabulky: Document a Document2Proxy.
Systém obsahuje také persistentní třídu Document, která umožňuje navázat k jakémukoli persistentnímu objektu obsah libovolného (nikoli však nepřiměřeně objemného) souboru.
Záměrně jsem tuto funkčnost v příkladu ignoroval, abych jej nekomplikoval.