Zobrazení zpětných vazeb (použití metody GetDeti)

Zpětné vazby Nx1 jsou reprezentovány seznamem ProxyList.

Upravíme metodu Zobrazit tak, aby nám u každé osoby vypsala všechny její děti.

    private static void Zobrazit()
    {
        ProxyList osoby = Rivet.Instance
            .Query("select OID from Osoba")
            .Sort<Osoba>(SortDirection.Asc, a => a.DatNarozeni);

        foreach (Osoba osoba in osoby.Cast<Osoba>())
        {
            Console.WriteLine(osoba.ToString());

            foreach (Osoba dite in osoba.GetDeti().Cast<Osoba>())
                Console.WriteLine(string.Format("\t{0}", dite));
        }

        Console.ReadLine();
    }


Dostaneme: