Zobrazení sourozenců

Upravíme metodu Zobrazit tak, aby nám u každé osoby vypsala všechny její sourozence.

    private static void Zobrazit()
    {
        ProxyList osoby = Rivet.Instance
            .Query("select OID from Osoba")
            .Sort<Osoba>(SortDirection.Asc, a => a.DatNarozeni);

        foreach (Osoba osoba in osoby.Cast<Osoba>())
        {
            Console.WriteLine(osoba.ToString());

            foreach (Osoba sourozenec in osoba.GetSourozenci().Cast<Osoba>())
                Console.WriteLine(string.Format("\t{0}", sourozenec));
        }

        Console.ReadLine();
    }

Dostaneme: